3 ఉత్తమ బ్లూ జీన్స్ పుస్తకాలు

రచయిత బ్లూ జీన్స్

స్పెయిన్‌లో ఇటీవలి సంవత్సరాలలో బలంగా ఉద్భవించిన యువ సాహిత్య రచయిత ఉంటే, అది బ్లూ జీన్స్. ఫ్రాన్సిస్కో డి పౌలా ఫెర్నాండెజ్ తన కౌమారదశలోని ప్రేక్షకుల కోసం తాజా మరియు సూచనాత్మక మారుపేరును విజయవంతంగా ఉపయోగించుకున్నాడు. 12 మరియు 17 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల పాఠకులను చేరుకోవడం చేయవచ్చు ...

చదివే కొనసాగించు

దోషం: కాపీ చేయడం లేదు