3 சிறந்த பிடி ஜேம்ஸ் புத்தகங்கள்

பிடி ஜேம்ஸ் புக்ஸ்

துப்பறியும் நாவல் வகையின் பெண் எழுத்தாளர்களிடையே மிகவும் மோசமான மாற்றம் இடையில் ஏற்பட்டது Agatha Christie மற்றும் PD ஜேம்ஸ். முதல் நபர் 1976 இல் இறக்கும் வரை பல படைப்புகளை எழுதினார், இரண்டாவது 1963 இல் துப்பறியும் நாவல்களை வெளியிடத் தொடங்கினார், அவருக்கு நாற்பது வயதைத் தாண்டியபோது, ​​ஒரு வயது ...

வாசிப்பு தொடர்ந்து

PD ஜேம்ஸால் இனி தூங்க வேண்டாம்

ஒவ்வொரு சிறந்த நாவலாசிரியரும் சுருக்கமான பொழுதுபோக்கு, விடுதலை அல்லது வெளிப்பாட்டின் வகையைக் காண்கிறார். எனவே, PD ஜேம்ஸ் போன்ற ஒரு சிறந்த எழுத்தாளரும் கதை அல்லது கதையை முத்திரையுடன் அல்லது மியூஸுடன் மீண்டும் ஒன்றிணைக்கிறார். ஏனெனில் எப்போது ...

வாசிப்பு தொடர்ந்து

பிழை: நகல் இல்லை