சிறந்த லார்ஸ் மைட்டிங் புத்தகங்கள்

லார்ஸ் மைட்டிங் புத்தகங்கள்

இது ஒரு சிறிய விஷயமாக இருக்கும், லார்ஸ் மைட்டிங்கின் அனைத்து வேலைகளும் ஸ்பானிஷ் புத்தகக் கடைகளுக்கு வந்து மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க புத்தக விவரக்குறிப்பு வகைகளை மிக எளிதாக, எப்போதும் மனிதநேயத்தின் சுவடுகளுடன் பயணிக்கிறது. சுயபரிசோதனை ஆனால் அது சதித்திட்டங்களுடன் வருகிறது ...

மேலும் வாசிக்க

லார்ஸ் மைட்டிங்கின் சோம் பதினாறு மரங்கள்

1916 ஆம் ஆண்டில், பிரான்சின் சோம் பகுதி முதல் உலகப் போரின் இரத்தக்களரி காட்சிகளில் ஒன்றாக இரத்தத்தில் குளித்தது. 1971 இல் நன்கு அறியப்பட்ட போர் அதன் கடைசி பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் கூறியது. அந்த காட்சியில் இருந்து ஒரு கைக்குண்டு மீது மிதித்தபோது ஒரு ஜோடி காற்றில் குதித்தது. கடந்த காலம் வெளிப்பட்டது ...

மேலும் வாசிக்க

பிழை: நகல் இல்லை