3 சிறந்த பென் கேன் புத்தகங்கள்

எழுத்தாளர்-பென்-கேன்

எளிதான ஒப்பீட்டைப் பயன்படுத்தி, பென் கேன் கென்யாவின் சாண்டியாகோ போஸ்டுகில்லோ போன்றவர். இரண்டு எழுத்தாளர்களும் பண்டைய உலகின் உணர்ச்சிபூர்வமான ஒப்புதல் வாக்குமூலங்கள், இந்த விஷயத்தின் மீதான அவர்களின் விவரிப்பில் பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் அந்த ஏகாதிபத்திய ரோமுக்கு ஒரு சிறப்பு முன்னுரிமை உள்ளது ...

வாசிப்பு தொடர்ந்து

பென் கேன் எழுதிய புயலில் கழுகுகள்

கழுகுகள்-புயலில்-புத்தகம்

ஈகிள்ஸ் ஆஃப் ரோம் தொடர் இந்த மூன்றாவது தவணையில் முடிவுக்கு வருகிறது. கென்ய எழுத்தாளர் பென் கேன் இவ்வாறு தனது போர்க்குணமிக்க அம்சங்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வரலாற்று புனைகதைகளின் கடைசி அமைப்பை மூடுகிறார். பிரதேசங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது இரத்தத்தின் தடயங்கள் வெல்லப்பட்ட தொலைதூர காலங்கள் ... ...

வாசிப்பு தொடர்ந்து

பிழை: நகல் இல்லை