Drejtimi për në Detin e Bardhë, nga Malcolm Lowry

Në hapësirën e vetme, dekadente dhe transformuese të periudhës së dy luftërave në Evropë, shkrimtarët dhe pesha e momentit kaluan nëpër faqet e tyre keqardhjet personale, mosmarrëveshjet politike dhe portretet shoqërore të deformuara. Duket sikur vetëm ata, krijuesit dhe artistët mund ta dinin se ata jetonin në një parantezë të pesimizmit ...

lexoni më shumë