Mieri do Bieleho mora, Malcolm Lowry

V singulárnom, dekadentnom a transformačnom priestore medzivojnového obdobia v Európe prešli spisovatelia a váha okamihu cez svoje stránky osobnej ľútosti, politických nezhôd a zdeformovaných sociálnych portrétov. Zdá sa, že iba oni, tvorcovia a umelci mohli vedieť, že žili v zátvorke pesimizmu ...

čítať ďalej