The Green Haze od Gonzala Ginera

Zelený opar

V bibliografii Gonzala Ginera si užívame jednu z najfascinujúcejších historických fikcií na národnej scéne. Pretože hľadanie sugestívnych naratívnych argumentov vždy prevláda nad prostredím, už dokonale zdokumentovaným. Pri tejto príležitosti, ako sa často stáva v naratívnom vývoji Gonzala Ginera, ...

čítať ďalej

3 najlepšie knihy od Gonzala Ginera

Nedávno sme v príspevku venovanom autorovi Josému Calvo Poyatovi urobili zmienku o rozmanitej kazuistike, ktorá vedie kolísača alebo kováča k tomu, aby sa rozhodli pre historickú beletriu ako základný základ svojej bibliografie. Je pravda, že mnohokrát kreatívna séria v tomto žánri ...

čítať ďalej

Okno neba, Gonzalo Giner

Historické romány sú sugestívnejšie v tom, že sa zameriavajú na postavy prevzaté z autentickej intrahistórie, mimo panovníkov, šľachticov, pánov a ďalších. A tento román Nebeské okná oplýva touto tendenciou rozprávať o tom, čo sme boli, prostredníctvom beletrizovaných skúseností postáv ...

čítať ďalej