බල්ලාගේ බලය, ක Thomas Savage

බල්ලාගේ බලය නවකතාව Thomas Savage

ඉතිහාසයක් Thomas Savage 1967 දී උපත ලද එය දැන් අප වෙත පැමිණෙන්නේ අනපේක්ෂිත භූමිකම්පාවල අරුම පුදුම වයිරසය සමඟිනි. අතීතයේ දී එය ගැඹුරු එක්සත් ජනපදයේ ඉතිහාසයක් සේ පෙනෙන්නට ඇත, අද එය බලගතු සමීප ආඛ්‍යානයක් ලෙස නැවත සොයා ගෙන ඇත, අවම වශයෙන් ආරම්භයේ සිටම, එය කුමක්ද යන්න පිළිබඳ එම සංකල්පනය සොයා බලයි ...

දිගටම කියවන්න

දෝෂය: පිටපත් කිරීමක් නැත