හොඳම පැට්‍රික් ඩෙනිස්ගේ පොත් 3 යි

ලේඛක-පැට්රික්-ඩෙනිස්

1921 - 1976 ... XNUMX වන සියවසේ සාහිත්‍යය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, කලා කටයුතු සඳහා සොයා ගත් නිර්‍මාණකයින්ගේ උදාහරණ වලින් එකක් නම් ඒකීය පැට්‍රික් ඩෙනිස් ය. කෘතිය පිළිබඳ පූර්ණ පිළිගැනීම සඳහා කදිම කාලයෙන් පිටත කතුවරයෙකු ගැන අපි කතා කරන බව පැවසිය හැකිය. ...

තවත් කියවීමට

ජෙනියස්, පැට්‍රික් ඩෙනිස් විසිනි

ආකර්ෂණීය හොලිවුඩයේ පිටුපස කාමරයට අපව ගෙන යන නවකතාවක්. රතු පලස දිගේ පෙළපාලි යන ප්‍රබන්ධ ජීවිත පිළිබඳ ප්‍රබන්ධයකි. සෑම කෙනෙකුම පිළිබිඹු වීමට අවශ්‍ය නුවණැති තරු දෙස සමීප බැල්මක් හෙළන්න. මෙම පොතේ ජෙනියස් නම් ලේඛක පැට්‍රික් ඩෙනිස් සමඟ සමීප සබඳතාවක් ...

තවත් කියවීමට