හොඳම පීඩී ජේම්ස් පොත් 3 ක්

පීඩී ජේම්ස් පොත්

රහස් පරීක්ෂක නවකතා ප්‍රභේදයේ කාන්තා ලේඛිකාවන් අතර වඩාත් කුප්‍රකට වෙනස සිදු වූයේ ඒ අතර ය Agatha Christie සහ PD ජේම්ස්. පළමුවැන්නා 1976 දී මිය යන තුරුම කෘතීන් රාශියක් ලිවීය, දෙවැන්නා 1963 දී පමණ ඔහු හතළිහ ඉක්මවන විට රහස් පරීක්ෂක නවකතා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පටන් ගත්තේය.

දිගටම කියවන්න

PD ජේම්ස් විසින් තවදුරටත් නිදාගන්න එපා

තවත් නිදාගන්න එපා

සෑම විශිෂ්ඨ නවකතාකරුවෙකුම කෙටි විනෝදය, විමුක්තිය හෝ හෙළිදරව් කිරීමේ ප්‍රභේදය තුළ දක්නට ලැබේ. එබැවින් පීඩී ජේම්ස් වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ කතුවරයෙක් කතන්දරය හෝ කෞතුකාගාරය සමඟ නැවත එකතු වීමේ අවකාශය ලෙස කතාව හෝ කතාව ප්‍රිය කළේය. මොකද කවදාද ...

දිගටම කියවන්න

දෝෂය: පිටපත් කිරීමක් නැත