2065, ජෝස් මිගෙල් ගැලල්ලාඩෝ විසිනි

නවකතාව-2065

ත්‍රාසජනක විලාසිතාවේ හොඳ කුමන්ත්‍රණයක් සමඟ මිශ්‍ර වූ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ සියල්ල ආරම්භ කිරීමට පෙර මාව ජයග්‍රහණය කර ඇත. නියැදියක් ලෙස මෙම මෑත කියවීමට සේවය කරන්න. කතාව හඳුනාගත හැකි පරිසරයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ නම්, පැණි මත පැණි. 2065 දී ස්පා Spain් largeය බොහෝ දුරට මුඩු බිමකි ...

තවත් කියවීමට