හොඳම ජේම්ස් ඩෑෂ්නර්ගේ පොත් 3 ක්

ජේම්ස් ඩෑෂ්නර්ගේ පොත්

යොවුන් සාහිත්‍යයේ ආදර ප්‍රබන්ධ (නව යොවුන් වියේ අනුවාදය) සහ මනantකල්පිතය හෝ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ අතර ධ්‍රැවීකරණය වූ ඇල්මක් ඇත. ඔබ දන්නවා, මුල් පාඨකයින් අතර නිසැකවම පහරක් එල්ල කළ යුත්තේ කොතැනදැයි තමන් දන්නා යැයි සිතන ලෙස ප්‍රකාශන කර්මාන්තය නියෝග කරයි. සාධාරණ වුවත්, අපට වෙනත් වර්ගයක් සොයා ගත හැකිය ...

තවත් කියවීමට