දිවීමේ දී, හර්ලන් කෝබන් විසිනි

දිවීමේ දී, හර්ලන් කෝබන් විසිනි

කුමන්ත්‍රණයේ විසඳුමට පාඨකයා සම්බන්ධ වන ආකාරයේ අඩු කිරීමක් සමඟ පොලිසිය කළු පැහැයෙන්, සැකයෙන් හොඳින් සාරාංශගත කළ අයෙකු නම් ඇමරිකානු ලේඛක හර්ලන් කෝබන් ය. එබැවින් ඔහුගේ ඕනෑම නවකතාවක් සෑම විටම සෑම වර්ගයකම පාඨකයින්ට ඒත්තු ගැන්විය හැකි මිශ්‍ර බව සහතික කරයි ...

තවත් කියවීමට

හර්ලන් කෝබන්ගේ හොඳම පොත් 3 යි

"අහිංසකයින්" සඳහා නෙට්ෆ්ලික්ස් හරහා අමුත්තන් සඳහා නිවේදනය. නැත, මම එම හාර්ලන් කෝබන් නවකතාව තෝරාගෙන නැත. සමහර විට ශුභාරංචියක් විය හැක්කේ ඊටත් වඩා හොඳ දේ ඇති බැවිනි ... යුදෙව් මූලයන් ඇති ඇමරිකානු ලේඛකයින් සමූහය සම්පූර්ණ කළේ පිලිප් රොත්ගේ සිට අයිසැක් අසිමොව් දක්වා වූ මහා පණ්ඩිතයින් විසිනි ...

තවත් කියවීමට