එල්විරා නවරෝගේ හොඳම පොත් 3 ක්

එල්විරා නවරෝගේ පොත්

නිශ්චිත ප්‍රභේදයකට සීමා විය නොහැකි සමහර ප්‍රබන්ධ පොත් සරල සාහිත්‍ය කෘති ලෙස ලේබල් කිරීම කෙසේ සිදු වේ ද යන්න කුතුහලය දනවන කරුණකි. සාහිත්‍ය නවකතා ලෙස සැලකිය නොහැකි නම් නොයර් හෝ historicalතිහාසික ප්‍රබන්ධ සඳහා අපකීර්තියක් සිදු කෙරේ. නමුත් එකක් වූ විට එය සත්‍යයකි ...

තවත් කියවීමට

හාවන් දූපත, එල්විරා නවරෝ විසිනි

සෑම ශ්‍රේෂ්ඨ කෙටිකතාකරුවෙක්ම කෙටිකතා සහිත තැනක ජීවත් වීම කිසි විටෙකත් අවසන් නොකරයි, අවකාශය තුළ සීමා වූ නමුත් නිමක් නැති ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා හිතකර විශ්වයකි. ආර්ජන්ටිනා සමන්තා ෂ්වෙබ්ලින් වැනි එල්විරා නවරෝ හා සැසඳිය හැකි තවත් විශිෂ්ට තරුණ වර්තමාන ලේඛකයෙකු විසින් මෙය හොඳින් දනී. මෙම නව පොතේ ...

තවත් කියවීමට