ඩ්‍රෝර් මිෂානිගේ හොඳම පොත්

ඩ්‍රෝර් මිෂානි පොත්

සමහර විට ඊශ්රායල් කළු ප්‍රභේදයක් ගැන සිතීමේ විදේශීය භාවය නිසා ඩ්රෝර් මිෂානි සොයා ගැනීම වඩාත් ආකර්ෂණීය හා ඇබ්බැහි වීමක් විය හැකිය. ඔහුගේ කෘති ස්පා Spain් inයට පැමිණෙන විට, මධ්‍යධරණී මුහුදේ අනෙක් පැත්තේ සිටින කතුවරයෙකු, භූ දර්ශන අනුව විටින් විට මතක් කර දෙන කතුවරයෙකු අපට සොයා ගත හැකි වනු ඇත ...

තවත් කියවීමට

ඩ්‍රෝර් මිෂානිගේ හොඳම පොත්

තවද, කළු ප්‍රභේදයට හෝ පොලිසියට සහ ඔත්තු බැලීමේ ප්‍රබන්ධ වලට පවා තොටිල්ලක් හා පෝෂණයක් සොයා ගත හැකි යැයි යමෙකුට බලාපොරොත්තු විය හැකි නම්, එය එතරම් සාමාන්‍ය දෙයක් නොවන බව පෙනේ. මම අදහස් කරන්නේ ඊශ්රායෙල් ජනතාවක් සහ රටක් සියළුම භූදේශපාලනික, ආර්ථික හා කේන්ද්රය කර ගත් ...

තවත් කියවීමට