මායිමේ වීරයන්, ඩේව් එගර්ස් විසිනි

පොත් වීරයන්-ද-ලා-ෆ්රොන්ටෙරා

ඩේවිඩ් ටeබා විසින් රචිත ස්පා Spanish්-විලාසිතාවේ නවකතාවක්: ටියිරා ද කැම්පෝස් කියවීමෙන් පසු අපි හෙරෝස් ද ලා ෆ්‍රොන්ටෙරාගේ රෝදයේ අනෙක් බිම් කොටස් වෙත පනිමු. පාඨකයා සමඟ සුසර කිරීමේදී මේ ආකාරයේ කතා සම්පුර්ණයෙන්ම සාර්‍ථක වන බවට සැකයක් නැත. වාර…

දිගටම කියවන්න

දෝෂය: පිටපත් කිරීමක් නැත