හොඳම කෝර්මාක් මැකාති පොත් 3 ක්

ලේඛක-කෝර්මැක්-මැකාති

හර්මේටික් චරිතය සහ සමාජ පෙනුමට සුළු වශයෙන් ලබා දී ඇති කෝර්මැක් මැකාති තම සාහිත්‍යය බෙහෙවින් වෙනස් මාවත්වලට ගෙන යන අතර, පැහැදිලිවම ඕනෑම ආකාරයක ප්‍රකාශනයක නිර්මාතෘගේ විඥානය තුළ කැපී පෙනෙන කථා පුවතක් කීමට ස්ථිර කැමැත්තකින් පෙලඹී ඇති බව පෙනේ. . වවුචරය,…

තවත් කියවීමට

දෝෂය: පිටපත් කිරීමක් නැත