හොඳම නිල් ජීන්ස් පොත් 3 ක්

ලේඛක නිල් ජීන්ස්

ස්පා Spain් inයේ මෑත වසරවල දැඩි ලෙස ඉස්මතු වූ තරුණ සාහිත්‍යයේ කතුවරයෙකු සිටී නම් ඒ නිල් ජීන්ස් ය. ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ද පෝලා ෆර්නැන්ඩස් සිය නව යොවුන් වියේ ප්‍රේක්‍ෂකයින් සඳහා නැවුම් හා යෝජනා සහිත ව්‍යාජ නාමයක් සාර්ථකව භාවිතා කරයි. වයස අවුරුදු 12 ත් 17 ත් අතර වයසේ පසුවන පාඨකයින් වෙත ළඟාවීම සිදු කළ හැකිය ...

තවත් කියවීමට