ඇලෙක්සිස් රැව්ලෝ විසින් හිස මත මල්ලක් තබාගෙන සිටි පුද්ගලයෙක්

හිසට උඩින් බෑගයක් ඇති කොල්ලෙක්

හොඳ හෝ නරකින් පරෙවි කුහර වලින් ගැලවී යාමේ විවිධ කණ්ඩායම් ඇති සෑම ප්‍රභේදයකම සමාගම් තිබේ. ඇලෙක්සිස් රැව්ලෝ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, කාරණය මුළුමනින්ම ද්වේශසහගත වන අතර නිසැකවම සෑම විටම යහපත සඳහා ක්‍රියා කරයි. කළු සහ අපරාධ සාහිත්‍යයට සැමවිටම අවශ්‍ය වන්නේ රැවෙලෝ වැනි කැපවූ අයයි ...

තවත් කියවීමට

ඇලෙක්සිස් රැව්ලෝගේ හොඳම පොත් 3

ප්‍රකට කැනේරියානු ලේඛක ඇලෙක්සිස් රැව්ලෝ ඉතා වෙනස් ආඛ්‍යාන ලේඛන කිහිපයක් අතරට ගමන් කරයි. ඔහුගේ නිශ්චිත ප්‍රශංසාව ඔහුට ලැබුනේ කළු ප්‍රභේදයක වන අතර ඔහු ඒ වන විටත් පුළුල් ග්‍රන්ථ නාමාවලියක් රචනා කර ඇත. එම විවේචනයේ ස්පර්ශයන් සහිත විශිෂ්ට කෘති එහි සමාජ විවේචනයේ අර්ථය හෝ මායිම් පවා ඉසිනු ඇත ...

තවත් කියවීමට