Diktator -DNA, av Miguel Pita

bok-dna-diktatoren

Alt vi er og hvordan vi oppfører oss kan være noe som allerede er skrevet. Ikke at jeg ble esoterisk, eller noe sånt. Ganske motsatt. Denne boken snakker om vitenskap anvendt på virkeligheten. På en eller annen måte, livets manus ...

Fortsett å lese

feil: Ingen kopiering