3 beste PD James-boeken

PD James Boeken

De meest beruchte verandering onder vrouwelijke schrijvers van het detectiveromangenre vond plaats tussen: Agatha Christie y P.D. James. La primera escribió multitud de obras hasta que falleciera en 1976, la segunda empezó a publicar novelas policíacas allá por el año 1963, sobrepasados los cuarenta, una edad en la …

lees verder

Slaap niet meer, door PD James

Elke grote romanschrijver vindt in het genre van de korte recreatie, bevrijding of zelfs openbaring. Vandaar dat een groot auteur als PD James ook kwelde aan het verhaal of het verhaal als die ruimte van hereniging met de afdruk of met de muzen. Want wanneer de...

lees verder