शीर्ष 3 Cormac McCarthy पुस्तकहरू

Cormac McCarthy किताबहरु

एक हर्मेटिक चरित्रको साथ र सामाजिक उपस्थितिलाई थोरै दिईएको, कर्माक म्याकार्थीले आफ्नो साहित्यलाई धेरै फरक बाटोमा लैजान्छ, स्पष्ट रूपमा कुनै पनि प्रकारको अभिव्यक्तिको सृष्टिकर्ताको अन्तस्करणमा अचानक प्रहार गर्ने ती कथाहरू मध्ये एउटा सुनाउने दृढ इच्छाद्वारा संचालित। कलात्मक। । बनाउँदै…

पढ्न जारी राख्नुहोस्