l-aqwa rumanzi tal-orrur

It-terrur b─žala spazju letterarju huwa mmarkat bÔÇÖdik il-medda infumabbli tas-sub─íeneru, fÔÇÖnofs triq bejn il-meravilju┼╝, il fantaxjenza u rumanzi suwed.

U mhux se jkun li l-kwistjoni hija irrilevanti. G─žax fÔÇÖ─žafna aspetti l-Istorja tal-bniedem hija l-istorja tal-bi┼╝g─žat tag─žhom. Mid-dehra tan-nar li biha tixg─žel l-iktar iljieli mudlama ta ÔÇÖl-g─žerien sal-irxiex mo─žbija fÔÇÖbelt kbira, tg─žaddi mill-qawwa tad-dittaturi l-kbar li ttrattaw dik il-bi┼╝aÔÇÖ b─žala sostenn bil-mutur biex jikkontrollana ...

Kemm aspetti essenzjali tal-benesseri tag─žna jkunu di─í├á studjati fil-psikolo─íija u l-psikjatrija rigward il-bi┼╝a '... U madankollu fil-letteratura huwa meqjus li t-terrur huwa sempli─őement divertiment morbid, ─žarsa inkwetanti lejn dak l-in─őident li ─íara f'nofs it-triq, waqt li nimxu bÔÇÖser─žan g─žax ma ─žawwadniex mill-qrib.

Fi kwalunkwe ka┼╝, tkun kemm tkun ittikkettata b─žala xi ─ža─ía minuri, it-terrur hemm trattat fil-finzjoni b─žala l-attur ewlieni f'─žafna awturi, u b'inqas prominenza fil-bqija kollha. Min─žabba li l-bi┼╝a 'hija inerenti fil-kundizzjoni tag─žna, huwa dak li jippredisponi g─žal allarm. U li ma tridx tkun taf huwa li tassumi l-imblokk b─žala l-uniku rispons potenzjali.

As├ş que, sin m├ís proleg├│menos, vamos all├í con esos autores que en mayor medida cultivan el g├ęnero de terror para sus incondicionales lectores. De entre todos ellos saldr├ín muy buenas obras para pasar un rato terror├şfico.

Ftit ftit in┼╝id awturi ─íodda mal-g─ža┼╝la. Min─žabba li l-lista ta ' l-aqwa kotba tal-orrur kurrenti ma jieqafx ji┼╝died ...

Stephen King, kaptan tal-kaptani

Mhix dik il-produzzjoni letterarja vasta ta ' Stephen King tkun limitata g─žat-terrur. Fil-fatt, minn dak l-ittikkettjar inizjali in─žoloq fuq ─žafna aktar xog─žlijiet meravilju┼╝i, fantaxjenza jew ─íeneri aktar popolari, i┼╝da dejjem b'kapa─őit├á empatika lejn il-karattri tag─žha inkomparabbli ma 'kwalunkwe awtur ─žaj ie─žor.

It-terrur ta Stephen King jattakkana minn kull ─íenb.

Jista 'jkun buffu kkonvertit minnu f'paradigma ta' bi┼╝g─žat fit-tfulija, essenzjali, imtawla mill-antenati sal-a─ž─žar tag─žna.

I┼╝da jista 'jaqa' mag─žna wkoll bl-intensit├á elettrika ta 'ta─žwid psikolo─íiku ta' xi karattru kompletament ─őedut g─žall-─íenn tieg─žu b─žala l-kaw┼╝a a─ž─žarija, jhedded il-bqija tal-karattri u jaqbadna b'dak it-tpin─íija realistika u sinistra ta 'dak li tista' tag─žmel il-mo─ž─ž tal-bniedem .

C├│mo no, desde lo fant├ístico tambi├ęn King teje sus telas de ara├▒a que nos atrapan de manera irrenunciable, socavando nuestra voluntad de escapar, mostr├índonos lo que puede llegar desde otros mundos y dimensiones acechantes a la sombra de los sue├▒os.

L-aqwa minn kollox, f'dan l-orrur mag─žmul mill-─íeneru tieg─žu stess minn King, hija dik il-─žila li tittrasforma kollox. Min─žabba li l-bidu ta 'rumanz elettrifikanti ta' bi┼╝a 'enormi jista' jindika xi ─ža─ía pjuttost differenti.

Una inocente ni├▒a en el instituto, se├▒alada por sus compa├▒er@s, abusada, v├şctima de acosoÔÇŽ Unos viejos amigos de la infancia que se re├║nen entre bromas y cachondeo muchos a├▒os despu├ęsÔÇŽ Una id├şlica familia en busca del calor de un hogar entre buc├│licas estampas.

Xejn huwa qatt dak li jidher f'rumanz tal-orrur minn Stephen King. I┼╝da huwa pre─ői┼╝ament dak li qed infittxu. ┼╗id ukoll wa─žda mill-a─ž─žar u l-aktar virtujiet sorprendenti ta 'King. M'hemm l-ebda awtur ie─žor li jibbilan─őja l-aktar kruhat ma─žmu─íin b'sens ta' umanit├á mqaxxra kif suppost f'xeni differenti, biex b'hekk jikseb dik il-mimitrika assoluta, l-aktar empatija tal-─íenn.

Xi rumanzi tal-orrur minn Stephen King:

Egar Allan Poe, ru─ž itturmentata

Simbolu per e─ő─őellenza ta 'terrur. Emblema ta 'dik il-bi┼╝a' li tibda minn ─íewwa, minn tfixkil ta '─íewwa li ─žawwad l-ilmijiet mudlama tag─žha biex jispi─ő─őaw jo─žor─íu kull tip ta' mostri ta 'kuljum fil-pro┼╝a tieg─žu, u ta' elementi fanta┼╝ju┼╝i u im─žatteb fil-versi tieg─žu.

Poe kien imdejjaq b─žal vjolini li jaqtg─žu u li mhumiex intunati li jibdew jinstema 'kontinwament, b─žal ossessjoni, f'nofs il-lejl. U l-eki jibqg─žu g─žaddejjin sal-─íurnata tal-lum, g─žadhom sodi, b'dik il-gliding ta 'kordi stirati li titfa' l-─íilda.

FÔÇÖ─őerti kittieba qatt ma tkun taf fejn tispi─ő─őa r-realt├á u tibda l-le─í─íenda. Edgar Allan Poe huwa l-kittieb mis─žut mill-kwintessenza. Mis─žuta mhux fis-sens snobb attwali tat-terminu i┼╝da pjuttost f'tifsira profonda ta ' ru─ž tieg─žu ma─žkuma mill-infern permezz tal-alko─žol u l-─íenn. PeroÔÇŽ ┬┐Qu├ę ser├şa de la literatura sin su influencia? Los infiernos son un fascinante espacio creativo al que Poe y muchos otros escritores bajaban frecuentemente en busca de inspiraci├│n, dejando jirones de piel y pedazos de su alma en cada nueva incursi├│n.

U r-ri┼╝ultati qeg─ždin hemm ... poe┼╝iji, stejjer, stejjer. Sensazzjonijiet ta 'tkessi─ž bejn delu┼╝jonijiet u sentimenti ta 'dinja vjolenti u aggressiva, li ja─žbtu g─žal kull qalb sensittiva. Id-dlam bit-ti┼╝jin tal-─žolm u tal-─íenn, il-lirika┼╝mu ta ÔÇÖvjolini u vu─őijiet li mhumiex intunati minn barra l-qabar li jqajmu eki ossessivi. Mewt mo─žbija b─žala poe┼╝iji jew pro┼╝a, i┼╝-┼╝fin tal-karnival tag─žha fl-imma─íinazzjoni tal-qarrej intrepid.

Xi kotba tal-bi┼╝a 'minn Edgar Allan Poe

Clive Barker u t-terrur mostru┼╝

Werriet ta 'dak il-Poe bin-nervituri maqbuda minn vi┼╝jonijiet inkwetanti u creepy ta' bnedmin impossibbli, Clive Barker iqajjem il-bnedmin spettrali partikulari tieg─žu sabiex qatt ma ninsew li dawk il-monsters kbar li jg─žixu fid-dellijiet, b─žall-bogeyman jew dak li jilg─žab f'kull post ta ' fid-dinja, g─žandha wkoll wi─ő─ő, kwa┼╝i dejjem immarkat mill-aktar peripezzjonijiet orribbli.

Xi ─žadd kellu jkun inkarigat li j┼╝omm il Wirt Edgar Allan Poe. Xi kittieb (lil hinn minn Barker ukoll li jiddedika ru─žu g─ža─ő-─őinema, log─žob tal-kompjuter jew komiks) kellu jkompli ja─žseb l-ewwel fi storja b─žala storja jew rumanz sempli─ői li bihom jitterrorizza lill-qarrejja. U li, ming─žajr dubju, huwa Clive Barker li jmur lil hinn billi j┼╝id komponenti sesswali u mess ta 'gore aktar konformi ma┼╝-┼╝minijiet tag─žna.

Mill-Hellraiser mag─žruf tieg─žu, Barker jattakka wkoll il-meravilju┼╝, u jitlef dak l-orizzont tal-eqreb terrur (fuq in-na─ža l-o─žra tal-─žitan tag─žna forsi). Imma x-xewqa dejjem ta ÔÇÖmin ifa─ž─žru tieg─žu li jag─žmel il-─íeneru tal-orrur univers vast u prolifiku, lest biex jimbarka lil kul─žadd fuq vja─í─í mill-iktar kruhat mhux suspettati, jist─žoqqlu ji─íi ─ő─őitat g─žall-glorja tal-─íeneru.

Xi kotba tal-orrur minn Clive Barker

Mariana Enriquez u n-na─ža selva─í─ía

L-a─žjar e┼╝empju li l-orrur huwa aktar minn sempli─őement sub─íeneru. Min─žabba li bba┼╝at fuq terrur, kruhat jew bi┼╝g─žat sempli─ői li jispi─ő─őaw jid─žlu fil-─žajja, u jsostnu l-e┼╝istenza kollha, Mariana tikkomponi l-iktar mu┼╝ajk e┼╝istenzjali intens. Awtur li jimxi minn dik in-na─ža selva─í─ía tal-iktar bi┼╝g─žat mo─žbija tag─žna, forsi dawk li s-subkonxju jipprova jbajjad ─žafif fil-─žolm.

Il-letteratura ta 'Mariana g─žandha intensit├á sostnuta billi fl-et├á tenera ta' 19-il sena hija di─í├á kkompost l-ewwel rumanz tag─žha "Bajar es lo ag─žar", storja li mmarkat ─íenerazzjoni s─ži─ža fl-Ar─íentina.

Minn dakinhar, Mariana in─íarret minn xenarji tal-bi┼╝a ', minn fantasiji tal-bi┼╝a', b─žal Allan Poe Edgar trasmutat g─žal dawn il-jiem in─őerti, xi drabi iktar sinisteri minn tieg─žu.

U minn dawk ix-xenarji, Mariana taf kif tg─žaqqad dak l-e┼╝istenzjali┼╝mu sorprendenti, fatalistiku u li jilmenta, determinat li jeqred kull tleqq ta ÔÇÖtama. B'dan il-mod biss il-karattri tieg─žu jistg─žu jiddi fil-mumenti, f'laqli ta 'umanit├á ta' ─őarezza ta 'g─žama morra.

It-terrur ta ÔÇÖ─íranetna li jidher li g─želeb kwalunkwe fa┼╝i taÔÇÖ simboli qodma, karattri rikorrenti u bi┼╝g─žat biex jindikaw xi ─ža─ía iktar profonda u labirintika, bi┼╝a ÔÇÖli tikkuntratta l-istonku b─žallikieku daqqa taÔÇÖ ponn interna kienet qed tissikka.

Richard Matheson, wirja ta 'kruhat

Wie─žed mill-ag─žar kruhat li l-bniedem jista 'jsofri huwa s-sentiment ta' dinja siekta fejn ─žadd ma jibqa '. L-apokalissi nnifisha li biha tag─žlaq il-Bibbja tindika dak id-dlam tad-dinja tag─žna mimli simboli fejn il-bniedem jimxi b─žal ecce homo quddiem in-xejn.

Il-film "2001, odissea tal-ispazju" jindirizza wkoll fix-xeni finali tieg─žu dak is-sens tal-bi┼╝a 'ta' solitudni f'armonija max-xju─žija. ─Žadd ma jibqa ÔÇÖbejn dawk l-erbaÔÇÖ ─žitan bojod nukleari sospi┼╝i fl-univers jew fix-xejn, li jammonta g─žall-istess ─ža─ía fÔÇÖkun─őett dejjem jikber ta ÔÇÖ─íenn.

I┼╝da billi mar lura g─žal Matheson, huwa bla dubju kiteb wa─žda mill-aqwa stejjer post-apokalipti─ői li fihom il-bi┼╝a ÔÇÖ─žakmet kollox. Xejn x'taqsam ma 'dinjiet rikomposti mill-bidu nett biex jimmiraw temi meravilju┼╝i.

F '"Jiena le─í─íenda" il-bniedem jinsab wa─ždu f'belt b─žal New York (jien stess g─žandi ritratt fuq il-portal fejn Will Smith kien maqful sewwa), dak kollu li ji─íri g─žandu dak is-sentiment ta' tmiem assolut. Jekk l-a─ž─žar bnedmin jisparixxu mid-Dinja, ma fadal xejn.

Carlos Sis├ş, abitanti tad-dellijiet

Fil-ver┼╝joni Spanjola tieg─žu, it-terrur isib wie─žed mill-iktar alleati bÔÇÖsa─ž─žithom fÔÇÖSisi. Dan il-kittieb minn Madrid ji─íbor sagas u serje ta 'zombies u vampires b─žallikieku biex jimlew infern s─ži─ž.

Rumanzi intensi u manjeti─ői, mg─žobbija bÔÇÖdak l-orrur bejn il-─žajja u l-mewt, fuq oqbra u bejn bnedmin ta ÔÇÖtheddida li jixtiequ demm jew im─žu─ž, ikun xi jkun hemm b┼╝onn ...

5/5 - (14 voti)

4 kummenti dwar ÔÇťL-aqwa rumanzi tal-orrurÔÇŁ

─Žalli kumment

Dan is-sit ju┼╝a Akismet biex inaqqas l-ispam. Tg─žallem kif id-data tal-kumment tieg─žek hija ppro─őessata.