L-A─ŽJAR KOTBA, L-A─ŽJAR FILM U L-A─ŽJAR MU┼╗IKA_

Ir-rumanz il-─ídid tieg─ži FIL-KARTA JEW EBOOK, HAWN:

The Google Maps Killer, ir-rumanz il-─ídid tieg─ži
Booktrailer ÔÇťThe Google Maps KillerÔÇŁ

IL-G─ŽALIEX U KIF TAÔÇÖ DAN SIT

Is-sena kienet l-2005 u li jkollok post fejn jiffertilizza l-Internet kienet meravilja teknika. F'dawk il-jiem twieled dan il-blog. L-idea kienet li ssir repo┼╝itorju pubbliku g─žall-istejjer tieg─ži. I]da fl-a[[ar spi//a kien spazju fejn nitkellmu fuq [afna kotba o[ra... u wara films, u wara mu]ika.

Tragward fundamentali g─žall-blog kien dak il-─Žamis, 7 taÔÇÖ Ottubru 2021. G─žax dak il-lejl juanherranz.com intg─ža┼╝el b─žala l- l-aqwa blog letterarju bl-Ispanjol. U kif spiss ji─íri fi kwa┼╝i kollox, ir-rikonoxximent huwa ┼╝-┼╝mien li twessaÔÇÖ l-vi┼╝joni tieg─žek, tibdel id-direzzjoni jew tkun xi tkun.

Kien g─žalhekk li l-kreatura kibret biex takkomoda wkoll dawk il-films kbar li ─íew skoperti u li fuqhom tag─žti opinjonijiet onesti u pariri bÔÇÖintenzjoni tajba. Xi ─ža─ía li ting─žata mis-su─í─íettivit├á assoluta tal-gosti, ovvjament.

Nittama wkoll li nara t-tielet parti tal-blog tikber, g─žal dawk li j─žobbu l-mu┼╝ika taÔÇÖ kull tip. Tieg─ži rakkomandazzjonijiet mu┼╝ikali Se jitilqu ftit ftit.

F'din l-avventura g─žandi ─žbieb li jg─žinuni bir-rakkomandazzjonijiet tag─žhom. U kultant anke n─žallihom jespandu bir-revi┼╝jonijiet u l-kritika tag─žhom stess. Dejjem tajjeb li jkollok g─žajnuna biex toffri kontenut lill-qarrejja li jing─žaqdu mag─žna llum minn madwar id-dinja.

Biex inkun a─í─íornat, in─íib proprju hawn, fil-home page, grid bl-a─ž─žar entrati li qed intellg─žu fuq il-blog bÔÇÖrakkomandazzjonijiet tal-kotba u l-aktar revi┼╝jonijiet biblijografi─ői kompluti minn g─žadd kbir taÔÇÖ kittieba. Ming─žajr ma ninsew li jakkomodaw wiri taÔÇÖ films ─íodda jew qodma kif ukoll kuntatti ─őinematografi─ői taÔÇÖ atturi u attri─ői li jaffaxxinawna bil-wirjiet tag─žhom.

Kotba u films g─žal kul─žadd

Nimxu mill-formoli, jekk trid tikkuntattjani, tistaÔÇÖ tiktebli fuq juanherranzperez@gmail.com

Juan Herranz

Dan hawn jien qed ni─íbed il-qag─žda fix-xemx. G─žaddew ftit snin minn dak il-mument imma ma rridx verament nibdel ir-ritratt, tassew. Di┼╝astri tal-mog─ždija ta┼╝-┼╝mien u kanali o─žra ...

Il-punt hu li, kif ta─žseb mill-ewwel meta tg─žaddi minn dan il-blog, nikteb revi┼╝jonijiet u kritika l-aktar taÔÇÖ rumanzi, i┼╝da ming─žajr diskriminazzjoni ─őara. Dak li ma qrajtx g─žadda minn idejn ─žbieb tal-qari tajjeb jew qarib. U g─žalhekk bejnietna lkoll qed nikkomponu dan l-ispazju g─žal philias letterarji u fobiji tal-ewwel kobor.

Naturalment, billi nie─žu vanta─í─í mill-fatt li l-Pisuerga tg─žaddi minn Valladolid, nitkellem ukoll dwar il-kotba tieg─ži, li niddedikahom dak il-ftit ─žin liberu li fadalli. Peress li nista 'niftakar, u ming─žajr ma naf kif nu┼╝a pre─ői┼╝ament dawk il-qtar ta' ra─íuni f'xi ─ža─ía iktar "profittabbli", nag─žmel il-forays tieg─ži b─žala kittieb ta 'novelli u xi kultant nikteb ukoll kotba ta' ri─őerka.

U li, kull ─ža─ía li trid tg─židli, tistaÔÇÖ tg─židli fiha juanherranzperez@gmail.com

G─žall-bqija, jekk tinsisti li taqra, nie─žu l-opportunit├á biex nintrodu─ői lili nnifsi aktar bir-reqqa:

Jien twelidt f'Saragoza fl-14 ta '─áunju, 1975, fl-istess ─žin li Real Zaragoza skorja gowl kontra Bar├ža fil-kwarti tal-finali tal-Copa del Rey. Mill-isptar, ─ždejn Romareda, missieri ─ő─őelebra l-g─žan u t-twelid tieg─ži. Awgur kbir b─žala plejer tal-futbol li nqata ÔÇÖmin─žabba l-─žila fqira tieg─ži bÔÇÖballun bejn saqajja. Forsi huwa g─žalhekk li, wara li ksibt id-Diploma Universitarja ta 'Gradwati So─őjali, iffokajt fuq passatemp ie─žor, nikteb, ittawwal tendenza antika li nivvintaw.

Minn meta ppubblikajt l-ewwel rumanz tieg─ži, lura fl-2001, Ilni nsib stejjer ─íodda xÔÇÖjirrakkonta u l-─žin me─žtie─í biex noqg─žod niktebhom. Xejn mhu m─íieg─žel, jinqalg─žu spontanjament jew xi ─žadd jittra┼╝metti lili u jispi─ő─őa jikkonvin─őini. Il-pro─őess huwa ─í─íenerat b'mod imprevedibbli, biex ji─íi naturalizzat jum b'jum bejn l-imma─íinazzjoni u l-karta.

BÔÇÖhekk, qed in─žoss il-professjoni ta ÔÇÖkittieb bil-mod tieg─ži. Meta n─žares lura nara, bejn sorpri┼╝a u sodisfazzjon, tnax-il ktieb ippubblikati wara dahri: ÔÇťIl-memorja tal-ilpup","It-tieni ─őans","A─žbarijiet Cassandra","Et├á","Mill-futbol sal-futbol","Il-─íellieda ta 'Ejea","Stennija g─žall-an─íli", ┬źEl sue├▒o del santo┬╗,┬ź Real Zaragoza 2.0 ┬╗┬ź Le─í─íendi mitlufa ┬╗┬źEsas estrellas que llueven"U" Id-dirg─žajn tas-salib tieg─ži". Motivazzjoni biex tibqa 'tikteb hekk kif jidhru ideat ─íodda.

 • Novella "Il-memorja tal-ilpup" Editorjal Egido, 2001
 • Novella "A second chance" Mira editores, 2004
 • Volum: ÔÇťCassandra NewsÔÇŁ Editorjal Espiral, Bilbao, ─áunju 2006
 • Kollaborazzjoni tal-Ktieb "Ta 'dak li konna u nibqg─žu nkunu" Ejea 2002
 • Kontributur tal-ktieb: Asso─őjazzjoni tal-Kittieba Aragoni┼╝i "Kreaturi Saturnjani" 2007
 • Editur tad-Dossier "─Žallieqa ┼╗g─ža┼╝ag─ž, 2002" Ejea de los Caballeros
 • Bord Editorjali tar-Rivista Letterarja Re─íjonali "├ügora"
 • Parte─őipazzjoni fir-rivista letterarja "Kreaturi Saturnjani" fin-numru tag─žha 6 tal-2008
 • Editur ewlieni tal-ktieb tal-memorja ta 'SD Ejea. ─áunju 2008
 • Ktieb: "Il-─íellieda ta 'Ejea". ─áunju 2009
 • Novella: "Alter" Editorjal Andr├│meda - Kollezzjoni Fantastic World. Marzu 2010
 • Novella: "Stennija g─žall-an─íli" - Edizzjonijiet Brosquils. Jannar 2011
 • Koeditur tad-dossier tal-wirja bl-istampi ta' Mar├şa Luna: "Essenzjali u ta' Kuljum"
  -Rumanz: ┬źEl sue├▒o del santo┬╗- ─Žares Edituri. 2013
  -Novela: ┬źReal Zaragoza 2.0┬╗ - Mira Editores. 2014
  -Volum: "Le─í─íendi mitlufa" - Libros.com 2015
  -Rumanz: ┬źEsas estrellas que llueven┬╗- ─Žares Edituri. 2016 (it-tieni parti ta' ┬źEl sue├▒o del santo")
  -Novela: ┬źL-Armi tas-Salib tieg─ži┬╗ - Amazon. 2016
 • L-Ewwel Premju tal-Kompetizzjoni tal-Istorji Il-─Žamsin Anniversarju Tag─žlim Medju Cinco Villas 1
 • L-ewwel Premju Kompetizzjoni ta 'rakkont qasir Asociaci├│n Cultural Fayan├ís 1
 • Finalista II konkors internazzjonali ta 'storja qasira "Il-qarrej impatient" 2004
 • Finalist X Kompetizzjoni ta 'Stejjer Qosra "Juan Mart├şn Sauras" 2005
 • Finalista fil-Kompetizzjoni Internazzjonali Coyllur-Xjenza Fiction 2005. Peru
 • Finalist I Abaco 2006 Short Story Contest
 • L-1 Premju XI Konkors ta 'stejjer fantasti─ői Gazteleku 2006
 • 2 Premju Konkors ta 'stejjer Mu┼╝ew tal-Minjieri tal-Pajji┼╝ Bask 2006
 • L-1 Premju XVII Konkors ta 'Novelli Qosra "Young Calamonte 2007"
 • Ir-4 Premju III Konkors ta 'stejjer "Villa de Cabra del Santo Cristo 2007"
 • Menzjoni Spe─őjali Unika, fil-kategorija ta ÔÇÖrumanz, tal-Premjijiet Andr├│meda tal-2007
 • Il-5 Premju IV Konkors ta 'Rakkonti Qosra "Villa de Cabra del Santo Cristo 2008"
 • It-Tieni Finalista VI Konkors ta ÔÇÖStejjer Qosra Briareo. Cuenca 2008
 • Finalist I Contest "Cuentamontes" Elda 2008
 • Konkors ta 'Novelli tal-Orrur Finalista "Villa de Maracena" 2008
 • Finalista XII Konkors ta 'Rakkonti Qosra ta' Gazteleku de Sestao 2009 (...)
 • Konkors ta 'Lista Mqassra g─žall-Avukati Mejju-─áunju 2010
 • L-a─žjar blog letterarju bl-Ispanjol 2021. 20Blogs Awards

Mhux kollha huma hawn, i┼╝da jiffurmaw kampjun tajjeb. Huma, il-kotba tieg─ži. Jekk int xortik tajba, billi tikklikkja tkun tista' tixtri wa─žda. F'ka┼╝ijiet o─žra, l-ebda ─őajta.

Filwaqt li nie─žu vanta─í─í mill-esperjenza estensiva tieg─ži fid-dinja tal-letteratura, ilni ng─žaqad mad-dinja e─ő─őitanti tal-kitba tal-kontenut g─žal xi ┼╝mien. Bl-aktar linji gwida ba┼╝i─ői dwar l-idea li nippre┼╝enta, nista' nikteb testi personali g─žalik, entrati g─žall-blog tieg─žek, jew postijiet li bihom nitilg─žu po┼╝izzjonijiet fil-magni tat-tiftix tal-Internet.

Il-kitba tal-kontenut g─žandha t-tricks tag─žha. Il-kliem irid jag─žmel ─žafna aktar milli jing─žaqad flimkien biex jiffurmaw sentenzi. Wie─žed wara l-ie─žor iridu jissu─í─íerixxu, jipproponu, jimmotivaw, ja─žtfu, sa─žansitra jikkomponu mu┼╝ika u jkantaw messa─í─íi g─žall-fehim taÔÇÖ dawk li jaqrawhom, b─žal kanzunetti taÔÇÖ sireni irresistibbli jew evokattivi.

Fl-a─ž─žar, il-kitba kollha ma tieqafx tkun letteratura; bl-intenzjoni li jipprovokaw sentimenti jew jittra┼╝mettu ideat; bir-rieda li tikkonvin─ői jew tinteressa li ti┼╝vela.

Billi tikteb titg─žallem tikteb. Wara aktar minn ─žmistax-il sena taÔÇÖ g─žafsa taÔÇÖ ittri u aktar ittri, bi tnax-il ktieb warajja u di─í├á mijiet taÔÇÖ inkarigi taÔÇÖ kitba kompluti u taÔÇÖ valur kbir, nistaÔÇÖ nassigurakom li naf il-pro─őess biex tittrasferixxi ideat u kun─őetti minn dik il-letteratura, mimlija intenzjoni u qawwa trasformattiva, li ti┼╝loq fil-kitba kollha tal-kontenut tajjeb.

Aqbad u g─židli dak li tridni ng─žid lid-dinja tieg─žek. ─Žallini nsib l-a─žjar kliem tieg─žek.