Kegelisahan Malam, oleh Marieke Lucas Rijneveld

Kegelisahan malam

Perkara yang paling teruk adalah perkara yang berlaku pada waktunya. Tiada masa yang baik untuk selamat tinggal awal. Walaupun begitu, perkara terburuk terjadi, dengan irama serampangan yang tidak dapat dijelaskan dalam akal manusia walaupun cuba mengaitkannya dengan beberapa jenis kematian sebelum mendapat ganjaran atau ...

lebih

ralat: Tiada penyalinan