फुकट. इतिहासाच्या शेवटी मोठे होण्याचे आव्हान

इतिहासाच्या पुस्तकाच्या शेवटी मोठे होण्याचे आव्हान

प्रत्येकाला त्याच्या सर्वनाशावर किंवा त्याच्या अंतिम न्यायाबद्दल शंका आहे. माल्थस सारख्या सर्वात ढोंगी व्यक्तीने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून काही नजीकच्या टोकाची भविष्यवाणी केली. ली यपी नावाच्या या अल्बेनियन लेखकामध्ये इतिहासाचा शेवट हा अधिक वैयक्तिक दृष्टीकोन आहे. कारण शेवट आल्यावर येईल. गोष्ट अशी की …

वाचन सुरू ठेवा