Нохойны хүч, of Thomas Savage

"Нохойн хүч" роман Thomas Savage

Тухай түүх Thomas Savage 1967 онд төрсөн, одоо хамгийн гэнэтийн газар хөдлөлтийн тэр хачирхалтай хоруу чанар нь бидэнд ирдэг. Өмнө нь энэ нь АНУ-ын гүн гүнзгий түүх мэт санагдаж байсан бол өнөөдөр энэ нь юуны тухай ойлголтыг гүнзгийрүүлсэн, хамгийн багадаа анхнаасаа хүчирхэг дотно өгүүллэг болж дахин нээгдэв ...

Уншиж үргэлжлүүл

алдаа: Хуулбарлахгүй