Өмнөдээс ирсэн цагдаа, Жон Макмахон

Өмнөд цагдаа

АНУ -д босгосон Жон Макмахон гарч ирэхээс болгоомжил. Энэ нь цаг үеэ олоогүй, ер бусын, гэхдээ үргэлж үнэн зөв байдаг Харри Бошийн оронд. Майкл Коннеллигийн үзэгнээс төрсөн Бош шиг шавхагдашгүй баатар нь энэхүү тусламж хэрэгтэй байж магадгүй юм.

дэлгэрэнгүй

алдаа: Хуулбарлахгүй