Зургаа дөрөв, Хидео Ёкояма

Зургаа дөрөв, роман

Японд бүх зүйл албан ёсны, ёс суртахууны, өөрөөр хэлбэл нийгмийн өөр өөр параметрийн дагуу өөр өөр хурдаар явагддаг. Хар төрөл нь үл хамаарах зүйл биш юм. 2016 онд анх хэвлэгдсэн энэхүү роман дээр Хидео Ёкояма бидэнд юу санал болгодог вэ (мөн уран бүтээлчдийн удаан галын дөлөөр амжилтанд хүрсэн ...

дэлгэрэнгүй