Би хэзээ ч, Эдуардо Сото Трилло

хэзээ ч үгүй ​​ном

Сүүлийн үед би Испанийн уран зохиолын тайзнаас илүү ерөнхий триллер киноны нэгэн шинэ төрлийг олж нээж байна. Энэ бол баатруудын дотоод эрх мэдэлтэй илүү нягт холбоотой, өнгөрсөн амьдралаа өнөөг хүртэл амьд үлдээсэн зарим баатруудын хамгийн хувийн ачаа тээштэй холбоотой дотно харилцааны тухай юм.

Уншиж үргэлжлүүл

алдаа: Хуулбарлахгүй