Дрор Мишанигийн шилдэг номууд

Дрор Мишани номууд

Израилийн хар жанрын тухай бодох чамин тансаг байдлаасаа болоод Дрор Мишаниг нээсэн нь бүр ч илүү сэтгэл татам, донтуулдаг. Түүний бүтээлүүд Испанид ирэхэд Газар дундын тэнгисийн нөгөө талаас, сценографийн хувьд заримдаа сануулдаг зохиолчийг бид бүх талаараа олж мэдэх болно.

Уншиж үргэлжлүүл

Дрор Мишанигийн шилдэг номууд

Хар төрөл, эсвэл цагдаа, тагнуулын зохиол ч гэсэн өлгий, тэжээл олж чадна гэж найдах хүн хаана байгаа нь тийм ч энгийн зүйл биш юм. Би геополитик, эдийн засаг, тэр ч байтугай бүх улсын төв болсон Израилийн ард түмэн, улсыг хэлж байна.

Уншиж үргэлжлүүл

алдаа: Хуулбарлахгүй