Хилийн баатрууд, Дэйв Эггерс

баатар-де-ла-фронтера ном

Дэвид Труебагийн бичсэн Tierra de campos хэмээх Испани маягийн замын романыг уншсаны дараа бид Héroes de la frontera-ийн жолоодлогын бусад хэсгүүдэд очдог. Уншигчидтай тааруулахдаа эдгээр төрлийн түүхүүд бүрэн амжилтанд хүрдэг нь эргэлзээгүй. Цаг үе…

Уншиж үргэлжлүүл