Јас никогаш, од Едуардо Сото Трило

книга-јас-никогаш

Во последно време во шпанската книжевна сцена открив еден вид нов жанр во поопшт трилер. Станува збор за интимна неизвесност која е поблиску поврзана со внатрешната јурисдикција на ликовите, со најличен багаж на некои протагонисти кои го преживуваат своето минато во сегашноста ...

читај повеќе