DNA ຜູ້ຜະເດັດການ, ໂດຍ Miguel Pita

book-the-dna-dictator

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເປັນແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາປະພຶດຕົວອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ແລ້ວ. ບໍ່ແມ່ນວ່າຂ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກແປກot, ຫຼືອັນໃດອັນ ໜຶ່ງ ຄືກັບວ່າ. ຂ້ອນຂ້າງກົງກັນຂ້າມ. ປຶ້ມຫົວນີ້ເວົ້າກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ນຳ ໃຊ້ກັບຄວາມເປັນຈິງ. ບາງຢ່າງ, ບົດຂຽນຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ...

ອ່ານຕໍ່

ຄວາມຜິດພາດ: ບໍ່ມີການຄັດລອກ