Пепа Рома тарабынан жеткилең эмес үй -бүлө

китеп-кемчиликсиз-үй-бүлө

Бул роман бизге расмий түрдө аялдар романы катары сунушталат. Бирок мен бул этикетка чынын айтсам макул эмесмин. Эгерде бул кандайдыр бир үй -бүлөнүн сырын тарыхый түрдө сактаган жана сырткы эшиктердеги азаптарды жашырган мүмкүн болгон матриархат жөнүндө айтылып жаткандыктан, мындай деп эсептелген болсо, анда мааниси жок. Жок…

көбүрөөк оку