Эльвира Наварронун 3 мыкты китеби

Эльвира Наварронун китептери

Белгилүү бир жанр менен чектелбей турган кээ бир көркөм китептер кантип жөнөкөй адабий чыгармалар катары аталып калганы кызык. Адабий роман катары каралбаса, караңгыга же тарыхый фантастикага жаман кызмат көрсөтүлөт. Бирок бул дагы чындык, качан бир ...

көбүрөөк оку

Коён аралы, Эльвира Наварро

Ар бир улуу аңгеме жазуучу эч качан ошол аңгемелердин ордунда жашабайт, мейкиндикте чектелген, бирок эң чексиз презентацияга ылайыктуу аалам. Муну Аргентиналык Саманта Швеблин сыяктуу Эльвира Наваррого окшош дагы бир улуу жаш автор жакшы билет. Бул жаңы китепте ...

көбүрөөк оку