ಜೋರ್ಡಿ ಬಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ಟಿಗೌ ಅವರಿಂದ ಬೊಕೆರಿಯಾದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು

ಪಾರಿವಾಳಗಳು-ಆಫ್-ದಿ-ಬೊಕೆರಿಯಾ

ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಬರೆಯುವುದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅನುಭವವಾಗಿರಬೇಕು. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡು ಜೋಡಿ ಕೈಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಜೋರ್ಡಿ ಬಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ಟಿಗೌ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ…

ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು

ಜೋರ್ಡಿ ಬಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ಟಿಗೌ ಅವರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ...

ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು