3 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆನ್ ಕೇನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಬರಹಗಾರ-ಬೆನ್-ಕೇನ್

ಸುಲಭ ಹೋಲಿಕೆ ಬಳಸಿ, ಬೆನ್ ಕೇನ್ ಕೀನ್ಯಾದ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಪೋಸ್ಟೆಗಿಲ್ಲೊನಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬರಹಗಾರರು ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ರೋಮ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ ...

ಓದುವ ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಈಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಬೆನ್ ಕೇನ್ ಅವರಿಂದ

ಈಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮ್ ಸರಣಿಯು ಈ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕೀನ್ಯಾದ ಲೇಖಕ ಬೆನ್ ಕೇನ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ಧೋಚಿತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ದೂರದ ಸಮಯಗಳು ... ...

ಓದುವ ಮುಂದುವರಿಸಿ

ದೋಷ: ನಕಲು ಇಲ್ಲ