អំណាចរបស់ឆ្កែ, នៃ Thomas Savage

ប្រលោមលោក អំណាចនៃសត្វឆ្កែ Thomas Savage

រឿងមួយ Thomas Savage កើតនៅឆ្នាំ 1967 ដែលឥឡូវនេះមករកយើងជាមួយនឹងមេរោគចម្លែកនៃការរញ្ជួយដីដែលមិននឹកស្មានដល់បំផុត។ កាលពីអតីតកាល វាអាចហាក់ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ជ្រៅមួយ សព្វថ្ងៃនេះវាត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញថាជាការនិទានរឿងដ៏ស្និទ្ធស្នាលដ៏មានឥទ្ធិពល យ៉ាងហោចណាស់តាំងពីដើមដំបូងមក ដែលស្វែងយល់ពីគំនិតនៃអ្វីដែល ...

បន្តអាន

កំហុស: គ្មានការចម្លងទេ។