ឆ្នាំ ២០៦៥ ដោយJosé Miguel Gallardo

ប្រលោមលោក -២០៦៥

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាការប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រលាយឡំជាមួយគ្រោងល្អក្នុងស្ទីលបែបរន្ធត់បានយកឈ្នះខ្ញុំមុនពេលចាប់ផ្តើម។ ជាគំរូបម្រើឱ្យការអានថ្មីៗនេះ។ ប្រសិនបើរឿងនេះផ្តោតលើបរិស្ថានដែលអាចស្គាល់បានទឹកឃ្មុំនៅលើផ្កាភ្លើង។ អេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ ២០៦៥ ភាគច្រើនគឺជាប្រភេទនៃការខ្ជះខ្ជាយ ...

អានបន្ថែម