ប៉ូលីសខាងត្បូងដោយ John McMahon

ប៉ូលីសខាងត្បូង

សូមប្រយ័ត្នចំពោះការលេចចេញនូវចនម៉ាកម៉ាហុនដែលត្រូវបានតំឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាជម្រើសមួយដែលមិនគួរឱ្យហួសសម័យនិងខុសពីធម្មតាប៉ុន្តែតែងតែត្រឹមត្រូវ Harry Bosch ។ តួឯកដែលមិនចេះអស់ដូចជាបូសដែលកើតចេញពីប៊ិចរបស់ម៉ៃឃើលខនណឺលីដែលប្រហែលជាត្រូវការការសង្គ្រោះនេះនៅភីធីម៉ាសដែលជាតួឯកថ្មីរបស់ ...

បន្តអាន

កំហុស: គ្មានការចម្លងទេ។