ឈ្នះឬរៀនដោយ John Kavanagh

សៀវភៅ-វាយឬរៀន

វាអាចបាត់បង់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះគំនិតត្រូវតែប្រែទៅជាផ្ទៃក្នុងហើយបកប្រែស្រមោលនៃការបរាជ័យថាជាការរៀនសូត្រ។ ច្បាស់ណាស់ថាជាចំណងជើងដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សៀវភៅប្រយុទ្ធប៉ុន្តែពិតជាត្រូវបានគេយកទៅប្រើក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។ ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយកីឡាចំបាប់គឺកើតចេញពីសៀវភៅ ...

អានបន្ថែម