សៀវភៅល្អបំផុត ៣ ក្បាលរបស់ដេវីដហ្វតទ័រវ៉លឡេស

សៀវភៅ David Foster Wallace

ថ្វីត្បិតតែជាឥស្សរជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ការមកដល់នៃការងាររបស់ដេវីដហ្វតវឺឡេសនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានកើតឡើងជាប្រភេទនៃការទទួលស្គាល់ក្រោយមរតកនៃទេវកថា។ ដោយសារតែដេវីដបានទទួលរងនូវជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលតាមលងបន្លាចគាត់តាំងពីក្មេងរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ ...

អានបន្ថែម