វីរបុរសនៃព្រំដែនដោយដេវអេហ្គឺរ

សៀវភៅ-វីរបុរស -de-la-frontera

បន្ទាប់ពីបានអានប្រលោមលោកផ្លូវបែបអេស្ប៉ាញ៖ Tierra de campos ដោយ David Trueba យើងលោតទៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅកង់របស់Héroes de la frontera ។ ដោយគ្មានការសង្ស័យទេរឿងរ៉ាវប្រភេទទាំងនេះគឺជាជោគជ័យពេញលេញនៅពេលនិយាយដល់អ្នកអាន។ ដង…

បន្តអាន