მიემართება თეთრი ზღვისკენ, მალკოლმ ლოურის მიერ

ევროპაში ომებს შორის პერიოდის ერთეულ, დეკადენტურ და გარდამქმნელ სივრცეში მწერლებმა და მომენტის სიმძიმემ თავიანთ გვერდებზე გაიარეს პირადი სინანული, პოლიტიკური უთანხმოება და დეფორმირებული სოციალური პორტრეტები. როგორც ჩანს, მხოლოდ მათ, შემქმნელებს და მხატვრებს შეეძლოთ იცოდნენ, რომ ისინი ცხოვრობდნენ პესიმიზმის ფრჩხილებში ...

დაწვრილებით