ექვსი ოთხი, ჰიდეო იოკოიამას მიერ

ექვსი ოთხი, რომანი

იაპონიაში ყველაფერი ხდება განსხვავებული ტემპით, განსხვავებული ფორმალური, მორალური და შესაბამისად სოციალური პარამეტრებით. შავი ჟანრი არ იქნებოდა გამონაკლისი. რასაც გვთავაზობს ჰიდეო იოკოიამა ამ რომანში, რომელიც თავდაპირველად გამოქვეყნდა 2016 წელს (და წარმატებამდე მიაღწია ვირტუოზების ნელ ცეცხლს ...

დაწვრილებით