ემილ ზოლას 3 საუკეთესო წიგნი

მწერალი-ემილ-ზოლა

ზოლას კითხვა, მისი სამუშაოსთან დაახლოება, ხდება ლიტერატურული მუზეუმის სახელმძღვანელო ვიზიტი, სადაც გამოფენილია პერსონაჟების ყველაზე კონკრეტული რეალობის პორტრეტები, ისევე როგორც ყველაზე აშკარა და საგრძნობი სოციალური რეალობა, ნებისმიერი ადამიანის, ვინც შეიძლებოდა ყოფილიყო მთავარ გმირად მიიყვანეს ბოლომდე ...

დაწვრილებით