მისი სახე დროულად, ალეხანდრო პარისის მიერ

წიგნი-მისი-სახე-დროში

სხვა შემთხვევაზე მე უკვე ვისაუბრე ენით აუწერელ სიყვარულზე, კონკრეტულად ოლოვ ენკვისტის „იგავების წიგნის“ მიმოხილვისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ასევე ვხვდებით აკრძალული სიყვარულის დიდ დოზას, რომელიც მიღებულია უკიდურეს ზნეობრივსა და ბუნებრივთან, როგორც ეს ზოგადად გაგებული გვაქვს. ...

დაწვრილებით