Prostori slobode, Juan Pablo Fusi Aizpurúa

knjige-prostori-slobode

Bilo je vrijeme kada su se umjetnost i kultura kretale prema diktatu autoriteta. Prilično bijes na vrhuncu mnogih drugih koje je počinio Francov režim. Kontrola svih popularnih izraza bila je dio te domene nad sviješću ...

opširnije