3 najbolje knjige Dashiella Hammetta

Dashiell Hammett Books

Nedavno je izašao vrlo cjelovit svezak, sve-u-jednom od Dashiella Hammetta koji će oduševiti sve čitatelje koji su u američkom autoru otkrili velikog pisca najoriginalnijeg noir žanra, onog koji je proizašao iz popularne književnosti i fanzina za kraj preobražava se ...

opširnije

Flyswatter, Dashiell Hammett i Hans Hillmann

Ima nešto vrlo posebno u grafičkim romanima. A ova posebno, razvijena iz vlastite priče Dashiella Hammetta, pruža taj čarobni sažetak ilustracija Hansa Hillmanna u službi sugestivne radnje. Ideja je ukrasiti, nadopuniti, čak ispričati priču kroz snimke koje ...

opširnije

Svi romani, Dashiell Hammet

Neophodan svezak za ljubitelje današnjeg plodnog crnog žanra. Hammett je bio pionir u onome što je počelo kao podžanr davnih 30-ih godina. Ova kompilacija mudar je uspjeh za sve deklarirane ljubitelje ovog najprodavanijeg žanra da znaju to podrijetlo ...

opširnije